BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

 

1. BEP-BUY uygulamasının beptr.csb.gov.tr adresinden indirilen en son versiyonu kullanılmalıdır. Uygulama penceresinin sol üst köşesinde uygulamanın versiyonunu belirtir ibarenin("BEP-BUY Versiyon 23" gibi) bulunduğundan emin olunmalıdır.

2. beptr.csb.gov.tr adresinden indirilen dosya, uygulamanın versiyon numarasını belirten bir klasöre (BEP-BUY-23 gibi) açılacaktır. Oluşturulan klasör içerisinden uygulama(BEP-BUY.exe) çift tıklanarak çalıştırılmalıdır. Bunun haricinde, herhangi bir kısayol veya başka bir yöntem ile uygulama çalıştırılmamalıdır. Aksi halde proje dosyasının 0 bayt kaydedilmesi, üzerinde değişiklik yapılan projenin kaydedilmesine rağmen tekrar açıldığında eski halinde açılması, 3 boyutlu modellemenin çalışmaması, "Kök öğesi eksik" ve benzeri hatalar alınmaktadır.

3. Proje dosyaları(WSB, WSX) klasör içerisinde çift tıklanarak açılmamalıdır. Öncelikle program çalıştırılmalı, ardından proje dosyaları açılmalıdır.

4. Uygulamanın performanslı kullanımı için ekran kartı sürücüleri güncel Windows 10 sistem kullanılması tavsiye edilmektedir.

5. .NET Framework güncel versiyonu kurulu olmalıdır. Güncel versiyonu aşağıdaki adresten indirilebilir.

https://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=56116

6. 3 boyutlu modellemenin düzgün çalışabilmesi için bilgisayarın ekran kartı sürücülerinin güncel sürümünün kurulu olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde "OPENGL" ve benzeri hatalar alınabilmektedir.

7. 3 boyutlu modelin görüntülenmesi esnasında alınan "MSVCP110.dll" hatasının giderilmesi için Visual C++ Redistributable 2012 paketinin kurulumu yapılmalıdır.

8. "Nesne sütunu opaqueMaterial tablosuna ait değil / Column name does not belong to table opaqueMaterial" hatası, uygulama kurulumunun bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Uygulamanın güncel versiyonu indirilip, 2. maddede belirtildiği şekilde çalıştırılmalıdır.

9. Proxy üzerinden internete erişen bilgisayarlarda "Internet bağlantısı mevcut değil" hatası alınmaktadır. Uygulamanın güncellemeleri yapabilmesi ve hesaba proje gönderebilmesi için, uygulama internete direkt erişimi bulunan bir bilgisayardan kullanılmalıdır.

10. Uygulamada aynı anda birden fazla proje açılmamalı, sadece tek sekmede bir proje üzerinde çalışılmalıdır.

11. Validasyon işleminin başlayabilmesi için öncelikle projenin iklim istasyonu bilgisi girilmelidir.

12. Hesap sonucu almaya çalışılırken alınan "System.OutOfMemoryException türünde özel durum oluşturuldu" hatası, çok büyük projelerde üretilen ara sonuçların çok fazla olması sebebiyle, kullanılan sistemin hafızası sonuçları göstermeye yetmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda proje hesaba gönderilip, web(BEP-IS) tarafında ara sonuç belgesi üzerinden projenin kontrolü yapılmalıdır.

 

13. Dxf altlık ile çizilen projelerin birimine dikkat edilmelidir. Örneğin santimetre olarak çizilmiş Dxf içeri alındığı takdirde, proje özelliklerinde bulunan "Birim" seçeneği santimetre olarak seçilmelidir.

14. Dxf dosyalarını içeri almadan önce, ilgili Cad ortamında bir ön çalışma yapılmalı, yapılacak tel çerçece çizimde sadece BEP-BUY tarafında işe yarayacak kat, bölge, kolon, pencere, kapı objelerini belirtir katmanlar içeri alınmalıdır. Aksi halde BEP-BUY proje dosyası boyutu aşırı bir şekilde büyümekte, çizim esnasında çeşitli hatalar alınmakta, projeyi hesaba gönderirken ve web tarafında projeleri görüntülerken sorunlar ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

15. Tel çerçeve ön çalışması yapılmış şekilde içeri alınan Dxf katmanları sadece altlık olarak kullanılmalı, kesinlikle BEP-BUY'un standart katmanlarına(Kat, Bölge, vb.) taşınmamalıdır. BEP-BUY'un standart katmanları mutlaka BEP-BUY'da yeniden çizilmelidir. Dxf katmanları altlık olarak kullanıldıktan sonra öncelikle Dxf objeleri şeçilerek projeden silinmeli, ardından Dxf katmanları katman listesinden silinmelidir.

16. Kopyalama işlemlerine Dxf katmanları dahil edilmemeli, sadece BEP-BUY'un standart katmanları ve oluşturulan yardımcı katmanlar kopyalama işlemine dahil edilmelidir.

17. Dxf'ten gelen katmanların projede bulunması isteniyorsa, BEP-BUY'da oluşturulan yardımcı katmanlarla Dxf katmanlarının üzerinden geçilerek yeniden çizip yapılmalı, ardından yine öncelikle Dxf objeleri ve ardından Dxf katmanları projeden silinmelidir.

18. Projede uygulamanın standart katmanları ile aynı isimde yardımcı katman oluşturulmamalı ve Dxf ile içeri aktarımda da aynı isimde katmanlar bulunmamalıdır. "Kat/Floors, Bölge/Zones, Duvar/Walls, Döşeme/Grounds, Pencere/Windows, Kapı/Doors, Çatı/Roofs" isminde yardımcı katmanlar oluşturulmamalı ve bu isimdeki Dxf katmanları kesinlikle içeri alınmamalıdır. İlgili Cad uygulamasında bu katmanların isimleri değiştirilerek içeri alınmalıdır.

19. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, çift ve dörtlü görünüm değil tekli görünüm seçilmelidir. Aksi halde “Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı” hatası alınmaktadır.

20. Proje hesaba gönderilirken açılan 3 boyutlu model penceresinde, binanın Ekb üzerinde yer alacak modelinin görüntüsü alınırken binayı ön, yan ve üstten gösterir şekilde perspektif görüntüsü alınmaya dikkat edilmelidir.

 

21. Katlarda bulunan dış duvar sayısı, kat geometrisinin kırılım sayısından az olmamalıdır. Örneğin dört adet kırılımı bulunan bir katta, en az dört adet dış duvar bulunmalıdır. Şayet kattaki dış duvarlar doğru girildiği halde validasyonda, "Katta tanımlanan dış duvar sayısı yetersiz" hatası alınmaya devam ediliyorsa, sadece ilgili kat objesi seçilip silindikten sonra kat objesi yeniden çizilmelidir.

22. Ağaç yapısına tıklandığında "Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş / An entry with the same key already exists" hatası alınıyorsa, proje kat kopyalama aşamasından önceki konuma getirilerek(kopyalanan katlar silinir), geriye kalan katlardaki kat ve zon objeleri silinerek yeniden çizilmelidir. Hata giderildikten sonra kat kopyalama işlemine devam edilebilir.

23. "Onaylama işlemi başarısız-Durdur,Yeniden Dene,Yoksay / Assertion Failed-Abort,Retry,Ignore" hatası alınıyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.

24. Projede katların referans noktaları doğru bir şekilde verilip, çıkma döşemelerin doğru bir şekilde girildiği ve bölgelerin üstü diğer bir zonla veya çatıyla kapatıldığı halde validasyonda, "Çıkma döşeme bulunamadı", "Zonun üstünü kapatan çatı alanı yetersiz/fazla" hataları alınmaya devam ediyorsa, proje bütünüyle farklı koordinatlara taşınıp katların referans noktaları yeniden(aynı yerden veya farklı yerden) verilmelidir. Bu işleme hata giderilene kadar devam edilmelidir.

25. 21,22,23,24 maddelerindeki oluşan hatalar büyük çoğunlukla, Dxf katmanlarının standart katmanlarla yeniden çizim yapmak için altlık olarak kullanılması yerine, direkt olarak BEP-BUY'un standart katmanlarına taşınması sebebiyle oluşmaktadır. Bu sebeple 15. maddede belirtildiği şekilde çizim yapılmaya dikkat edilmelidir.

 

26. "Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı" hatası eski versiyonlarda çizimine başlanmış projelerde alınan bir hata olup, Wsbx uygulaması ile hata giderilip, proje güncel BEP-BUY versiyonu ile açılmalıdır.

27. Validasyon esnasında alınan "point array must contain 0 or > 1 elements" hatasını gidermek için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.

28. Proje dosyalarını açılması esnasında alınan "Aynı anahtara sahip öğe", "Giriş dizesi doğru biçimde değil" ve "Tabloda kolon mevcut değil" hatalarının giderilmesi için Wsbx uygulaması kullanılmalıdır.

29. Wsbx uygulaması ile düzeltilmiş proje dosyası, BEP-BUY kapatılıp yeniden çalıştırıldıktan sonra açılmalıdır.

 

Wsbx Uygulaması:

Düzeltilecek dosya seçilir ve “Düzelt” butonuna tıklanır.

Düzeltilmiş dosya aynı dizinde “DosyaAdı_fix” şeklinde kaydedilir.

beptr.csb.gov.tr/Wsbx31-1.exe

 

30. “XML belgesinde bir hata var / There is an error in XML document” hatası, projede bazı kat veya katlarda “bölge, döşeme, duvar vb.” objeler bulunduğu halde, kat objesinin silinmiş veya başka katmana taşınmış olması sebebiyle alınmaktadır. Projede bu durumda bulunan katlar tespit edilip, ilgili katlardaki kat objeleri yeniden çizilmelidir.

31. Bazı antivirus uygulamaları yanlış bir şekilde BEP-BUY’da virus tespit edip bazı dosyalarını karantinaya almaktadır. Bu durumda ilgili antivirus uygulaması, BEP-BUY’un kurulum ve kullanımına izin verecek şekilde ayarlanmalıdır.